Hvor arbeider vi

Hovedbasen for arbeidet vårt vil være i (ikke fastsatt enda)… Afrika. Der vil vi ha kontorer, flyplass, verksted og flyskole. Afrika er et kontinent som har stort behov for våre tjenester, og her vil det i framtiden være mange av våre fly som flyr ut fra liknende baser. I tillegg ønsker vi å bidra til at det også i andre organisasjoner blir brukt denne typen fly i arbeidet.
 
Den andre store basen vår vil bli på eks. Philipinene hvor vi for det meste vil fly med flottører på flyene. Som kjent er det her svært mange øyer, og med flottører kan vi lande hvor som helst på vann.
 
Siden SPA nå (april 07) er i etableringsfasen så er det ikke bestemt hvor basene for arbeidet skal være.  Dette kommer på plass etterhvert som praktiske utfordringer og menneskene som skal bli med er på plass.

Language


English