Hva gjør vi

 
Flyging innen nødhjelpsarbeid har eksistert i mange år på en svært god måte.
Det spesielle/ unike ved vår virksomhet er at vi bruker små toseters fly for å hjelpe mennesker i nød.
 
Vi kan ikke ta med oss så mye last og så mange mennesker, men vi kan til en svært liten kostnad få fram hjelp som eks. vaksiner og medisiner til plasser ingen andre fly kan lande. Å kjøre bil dit vil ta svært lang tid om det i det hele tatt er mulig å komme dit med bil.
 
1- Flere nødhjelpsarbeidere arbeider langt ute i bushen. Her kan arbeiderne oppleve å bli syke og må ha øyeblikkelig medisinsk hjelp. En av arbeiderne der er flyinteressert og har tatt flysertifikat hos oss, de har derfor et fly stasjonert som står klart til å flyes fra sin egen lille flystripe og til sykehuset. Sikkerheten økes på denne måten betraktelig for arbeiderne på slike plasser.
 
2- Om ikke menneskene som nevnt ovenfor har eget fly, kan de sende bud på noen av SPA flyene – som det jo etter hvert er mange av.
 
3- Det er eks. i Afrika boret mange brønner etter vann, og i framtiden vil dette økes betraktelig. Disse brønnene trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold. Som nevnt trenges det ikke å ryddes mye før et av vår type fly kan lande der med folk og utstyr som trengs.
 
I områder av verden med mye vann, eks havområder med mange øyer, der flyr vi med flottører og lander på vannet.
 
4- I stedet for å sende barna langt av sted på store internatskoler borte fra familie og venner, så kan det være bedre å ha mindre skoler nær hjemstedet til barna. På samme måte kan det være aktuellt å ha mobile skoler i enkelte land. Oppfølging av disse skolene kan være et problem, men med våre små økonomiske og sikre fly som lander på kun en liten flystripe så kan disse skolene besøkes på jevnlig basis.
 
5- Det er satt i gang nødhjelp mange steder i verden, flere av disse gode prosjektene er det behov for å følge opp. Med denne typen fly kan dette gjøres på en rimelig, effektiv og sikker måte. En enkel flystripe kan bidra til at prosjektene får jevnlig tilsyn og støtte og blir derfor mer vellykkede.
6- En organisasjon opplever tider der det  er stort behov for å besøke og se på ett av proskjektene, dette behovet melder seg jo ofte uavhengig av når det passer best for organisasjonens arbeidere.  Istedet for å reise eks. fra Norge til Afrika for å inspisere en konkret ting, så kan vi være deres "øyne" og fly dit og raskt etter gi en rapport tilbake om tilstanden. Mye tid og penger spart til bedre ting.
 
7- Det er også mange misjonsorganisasjoner i Afrika og andre land som vil kunne ha stor nytte av disse små fly. En ting er å ha mulighet til å raskt og enkelt komme ut til landsbyene som ofte ikke en gang har vei, en annen side er den sikkerhet som et slikt fly gir for folkene på misjonstasjonen.  I tilfelle av eks. sykdom kan man selv i regntiden raskt komme til lege.
 
8- Det er mange andre gode måter å bruke disse små effektive og økonomiske flyene på, når du tenker over de behov som du kjenner til – kombinert med hva disse flyene er i stand til- spør deg selv: hvordan kan vi bruke dem?

Language


English